FAGBLADET FOA
SÆTTER DEN GODE HISTORIE I CENTRUM

 

Når den gode historie skal sættes i centrum

Da FOA kom til PlenumX havde de et ønske om at udvikle et nyt digitalt koncept, der kunne bringe deres trykte magasin ind i den digitale hverdag hos deres læsere og FOAs 189.000 medlemmer. Omdrejningspunktet for udviklingen af konceptet var et klart fokus på den gode journalistiske historie og muligheden for at etablere en ny digital platform som affyringsrampe for større redaktionelle satsninger.

Trafikken kommer fra mobile enheder

Fra projektets begyndelse var der ingen tvivl om, at konceptet og designet af brugergrænsefladen samt den tekniske implementering, skulle tage udgangspunkt i principperne for Mobile First. Som den ansvarshavende chefredaktør Gitte Hejberg udtrykte det:

”Målt inden for det seneste år er 68,7 procent af trafikken på Fagbladet FOAs webnyheder kommet fra mobiler og tablets. De seneste tal fra november 2015 viser, at de mobile besøg udgør over 70 procent. Derfor har det været helt rigtigt at fagbladetfoa.dk er blevet udviklet til den mobile bruger.”

Design understøtter læsesituation

Udgangspunktet for konceptet og designet af nyhedsportalen fagbladetfoa.dk var dels at den skulle være nem og bekvem at anvende – både for læseren og journalisten, og altid med udgangspunkt i den gode historie. Fagbladetfoa.dk fremstår brugervenligt og enkelt – grænsende til det minimalistiske. Og det er ingen tilfældighed:

”Udgangspunktet er den gode historie – og ikke at promovere en masse flimrende indhold, som konkurrerer med hinanden om brugerens gunst. Vi vidste, at vi har en del læsere, som af forskellige årsager ikke læser så meget. Det er vigtigt for os, at vi kan fastholde dem ved hjælp af forskellige greb,” slutter Fagbladet FOA’s ansvarshavende chefredaktør Gitte Hejberg.

Blandt grebene er en stor læsbar font, store visuelle flader, klar opdeling af elementer på siden samt en tydelig afgrænsning af funktions- og indholdsområder. Alle elementer, der understøtter læsesituationen for de vigtigste målgrupper hos nyhedsportalen fagbladetfoa.dk – de 189.000 medlemmer, tillidsvalgte og elever inden for FOAs områder samt journalister, der interesserer sig for områder såsom offentlig velfærd, sundhed og pædagogik.

FOA står i dag med en nyhedsportal, som understøtter organisationens ambition om, at levere daglige nyheder og temaer samt en affyringsrampe for større redaktionelle og journalistiske satsninger.


Seks fordele, der adskiller fagbladetfoa.dk fra mange nyhedssites, og samtidig har optimeret den journalistiske arbejdsproces hos FOAs redaktionsteam.

For læseren:

  • Den gode historie er i fokus. Væk med irrelevant og flimrende indhold.
  • Den svage læser skal kunne være med. Klart og enkelt interfacedesign.
  • Rendyrket mobile first. Mere end 70 procent af læserne er på mobile enheder.

 For redaktionen:

  • Forbedret og optimeret arbejdsflow. En nyhed kan fyres af på fem minutter.
  • Cockpit for nyhedsredaktøren giver klart overblik over nyhedsproduktionen.
  • Entydigt overblik over nyhedsproduktion for den skrivende journalist.


KUNDE
Fag og Arbejde (FOA)

START
Sommer 2014 -

MEDIE
Website, Digitalt magasin

ANSVARLIG
Jesper Kramer Borggaard og Morten F. Hansen

WEBSITE
fagbladetfoa.dk”Målt inden for det seneste år er 68,7 procent af trafikken på Fagbladet FOAs webnyheder kommet fra mobiler og tablets. 

De seneste tal fra november 2015 viser, at de mobile besøg udgør over 70 procent. Derfor har det været helt rigtigt at fagbladetfoa.dk er blevet udviklet til den mobile bruger.”

Ansvarshavende chefredaktør Gitte Hejberg, Fagbladet FOA


Engagement. Nysgerrighed. Dynamik. Alle ord, som var kendetegnende for den lange række af intense og involverende workshop, som FOAs redaktionelleteam deltog i sammen med teamet hos PlenumX.


Hvem er vi, og hvad vil vi? Hvordan positionerer vores konkurrenter sig? Og hvordan skal vores nyhedsportal se ud? Spørgsmålene var mange, da FOAs redaktionelleteam blev udfordret på deres vision og målsætninger for nyhedsportalen fagbladetFOA.dk


Et af redaktionens krav var, at det skulle være langt nemmere at udgive en artikel end før. Ved hjælp af brugerundersøgelser og deltagerobservation målte vi, at journalisterne i det gamle system kunne bruge op til 35 minutter på at lægge en helt klar artikel på nettet. Med den nye nyhedsportal kan artiklen oprettes og udgives på lidt under 5 minutter. 

En klar forbedring af den journalistisk arbejdsproces og optimering af nyhedsredaktionens arbejdsbetingelser.


I desktop-versionen bliver den enkelte artikels relationer i forhold til sektionsside og forside vist. Det giver en oplevelse hos brugerne af, at man kan bladre, som de kender det fra det en almindelige trykte magasin.


Eksempel på bladrefunktionen på Fagbladetfoa.dk.


TALK TO US ABOUT YOUR PROJECT

 We understand the nature of a Digital Workspace and build best of class solutions that drive better collaboration, communication and productivity. 

Talk to our team and learn how our solutions integrates with Office 365 to deliver a value creating Digital Workspace for your workforce.

Say hello@plenumx.dk


Let's get in touch

portrt_jesper1-1024x588jpg Jesper Kramer Borggaard
E: jkb@plenumx.dk
P: +45 53 44 77 55

See linkedIN profile See profile on LinkedIn
Follow Jesper on Twitter Follow on Twitter