GLOBALT SHAREPOINT INTRANET
FORANKRER DANISCO VÆRDIER I DUPONT

 

I tæt samarbejde med DuPont (det tidligere Danisco) har PlenumX udviklet et nyt globale intranet med visuel identiet og en intuitiv poly-hierarkisk struktur, som understøtter DuPonts forretningsstrategi om global videndeling og samarbejde.

SharePoint understøtter videndeling
Det globalt intranet er baseret på SharePoint 2013, og samler centrale opgaver hos medarbejderne og understøtter deres såvel som ledelsens opgaveløsning og videndeling i én browserbaseret platform.

Intern forankring
For at sikre organisatorisk opbakning og forankring gennemførte vi en analyse af intranettets forskellige brugere, for at afdække behov og motivationsfaktorer. På skuldrene af undersøgelsen har vi sammen med DuPont udviklet strategi og en intern forankringsproces, der har sikret den ledelsesmæssige forankring af projektet i den internationale organisation med hovedsæde i USA.

Brugernes behov i centrum
Det nye intranet er brugervenligt og intuitivt at anvende, da konceptet er bygget op omkring brugernes behov

og en poly-hierarkisk struktur, hvor indholdet er tagget og derfor kan sammenstilles uafhængigt af brugerens og indholdets organisatoriske tilhørsforhold. Løsningen gør det muligt for DuPont at tilbyde en langt mere målrettet kommunikation.

Forankre værdier uanset platform
Intranettet sikrer sammenhængskraft og forankring af DuPont’s værdier og visuelle identitet i den interne kommunikation. Intranettet er baseret på en intuitiv og kontekstuel navigation og designet fungerer responsivt på en række forskelige platforme (PC’er, smartphones og tablets).

Om DuPont
DuPont er en af verdens førende virksomheder indenfor markedsdrevet innovation og videnskab. DuPont bidrager globalt med videnskab og teknik igennem innovative produkter, materialer og serviceydelser. DuPont introducerer tusindvis af nye produkter og patentansøgninger hvert år. De omhandler markeder som landbrug, ernæring, elektronik og kommunikation, sikkerhed og beskyttelse, bolig og konstruktion, transport og beklædning.


KUNDE
DuPont

START
2013 og frem

MEDIE
Intranet, Visuel Identitet, SharePoint 2013

ANSVARLIG
Jesper Kramer BorggaardDe 50.000+ brugere af det nye intranet er sikret adgang til indhold, nyheder og redskaber på intranettet uafhængig af, hvor de befinder sig.


Det nye DUP - DuPont Intranet Portal - er implementeret i SharePoint 2013 og 100 % responsivt


DuPonts globale intranet understøtter de ansattes behov for adgang til forretningskritisk indhold og redskaber.


TALK TO US ABOUT YOUR PROJECT

 We understand the nature of a Digital Workspace and build best of class solutions that drive better collaboration, communication and productivity. 

Talk to our team and learn how our solutions integrates with Office 365 to deliver a value creating Digital Workspace for your workforce.

Say hello@plenumx.dk


Let's get in touch

portrt_jesper1-1024x588jpg Jesper Kramer Borggaard
E: jkb@plenumx.dk
P: +45 53 44 77 55

See linkedIN profile See profile on LinkedIn
Follow Jesper on Twitter Follow on Twitter